Seleccionats / Seleccionados PREMI CENTELLES 2017

PREMI CENTELLES 2017 – LXXV CONCURS DE PINTURA
Artistes seleccionats / Artistas seleccionados

008 – Palomo Miguelena
010 – Francisco J. Parra González
011 – Jordi Gamon Blanch
024 – Javier Erre
025 – Francisco Escalera González
033 – Joan Vilajoana Cots
036 – Bea Sarrias
051 – José Manuel Aznar Díaz
055 – Gonzalo Romero Navarro
059 – Fernando Barrachina Ausina
073 – Carlos González González
075 – Teresa Diego Andres
076 – Josep Maria Galceran Reniu
078 – Carmen Anzano
081 – Ernest Descals Pujol
088 – Òscar Roig Gorina
090 – Elisabet Sanz Mirats
092 – Carlos Martínez
093 – Francisco Abel Vellarino Díaz
094 – Núria Gussinyer
095 – Pablo Allende López

Obres preseleccionades 2017

Llistat de nombres de les obres preseleccionades:

001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 007 / 008 / 009
010 / 011 / 013 / 014 / 016 / 017 / 018 / 019
022 / 023 / 024 / 025 / 026 / 028
030 / 031 / 032 / 033 / 034 / 035 / 036 / 037 / 038
040 / 041 / 042 / 043 / 045 / 046 / 047 / 048 / 049
050 / 051 / 052 / 054 / 055 / 056 / 057 / 059
060/ 062 / 064 / 066 / 068
071 / 073 / 074 / 075 / 076 / 077 / 078 / 079
080 / 081 / 082 / 084 / 086 / 087 / 088 / 089
090 / 092 / 093 / 094 / 095 / 096 / 097 / 099
101


Bases Premi Centelles 2017
Convocatòria del LXXV concurs de pintura
1.   Poden participar-hi els/les artistes que ho desitgin.
2.   Tema lliure i en qualsevol tècnica pictòrica.
3.   Cada concursant només pot participar amb una obra.
4.   Característiques de l’obra:
-Dimensions mínimes 60 x 60 i màximes 130 x 130 cm
- Emmarcada amb llistó no superior a 3 cm d’ample (opcional)
- No ha d’estar protegida amb vidre, si cal, metacrilat.
5.   Premis:
- PREMI CENTELLES: 3.500 euros, trofeu i muntatge d’una exposició al Centre d’art el Marçó vell.
- Dues mencions honorífiques: trofeu.
6. L’obra que obtingui el PREMI CENTELLES quedarà en propietat de l’Ajuntament de Centelles.
7. Els/les artistes guanyadors/ores hauran de recollir el guardó per-sonalment el dia del lliurament de premis, no fer-ho suposarà que renuncia a cobrar el premi.
8.   Amb les obres seleccionades i premiades s’organitzarà una exposició al Centre d’art el Marçó vell.
9.   Lliurament de premisdiumenge 27 d'agost, a les 12 del migdia, al Centre d’art el Marçó vell.
10. Primera fase: per a l'admissió en el certamen i la participació a la selecció prèvia cada artista haurà de presentar abans de l’11 de juny de 2017 la documentació següent al correu electrònic artmvell+2017@gmail.com
- Fitxa d'inscripció emplenada. La trobareu a la web del Centre d'art www.mvell.blogspot.com >>>Descarga la fitxa<<<
- Fotografia digital a color de l'obra presentada en format jpg o tif a 300 dpi.
- Breu currículum actualitzat amb l'activitat artística de l'autor/a.
L'organització revisarà la documentació presentada i seleccionarà aquelles obres que consideri de prou qualitat per passar a la segona fase del concurs. Cada participant rebrà, abans de finals de juny i per correu electrònic, la resolució d'aquesta preselecció.
11. Segona fase: Tots els/les artistes preseleccionats/ades hauran de presentar l'obra físicament per a poder optar al premi. Els lliuraments, tant personals com per agència, s'hauran de fer entre l’1 i el 9 de juliol de 2017 al Centre d’art el Marçó vell:
      - Adreça: carrer dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horari: feiners de 10 a 13 h, dissabtes de 19 a 21 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
- Caldrà imprimir i adjuntar a l'obra la fitxa d'inscripció al concurs emplenada.
D'aquestes obres el jurat en seleccionarà les que cregui adequades per formar part de l'exposició i les guanyadores. Tots els/les artistes rebran un correu electrònic que els informarà de la resolució d'aquesta segona fase. L'organització es posarà en contacte amb els/les guanyadors/ores, que es faran públics el dia del lliurament del premi.
12. Exposició: del 3 de setembre al 15 d’octubre al Centre d’art el Marçó vell. Horari: dissabtes de 19 a 21 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
13. Termini de recollida d’obres un cop finalitzada l'exposició: del 21 d'octubre al 26 de novembre al Centre d’art el Marçó vell:
 - Adreça: carrer dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horari: dissabtes de 18 a 20 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
Les obres rebudes per agència es retornaran durant aquest període, l’organització es posarà en contacte amb l’artista així que les obres estiguin llestes per a la recollida.
Les obres no seleccionades també es podran recollir, en persona, durant l’exposició en els horaris d’obertura del Centre indicats en el punt 12.
14. Finalitzat el termini de recollida s’entendrà que l’artista  renuncia a la propietat i als drets inherents a l’obra no reclamada, que   passarà a plena disposició de l’Ajuntament de Centelles.
15. L’entitat organitzadora tindrà cura de les obres, però no es responsabilitza del seu possible deteriorament.
16. El jurat està format per professionals de la pintura i de la crítica especialitzada.
17. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
18. El fet de participar en el concurs suposa acceptar plenament aquestes bases.Bases Premi Centelles 2017 
Convocatoria del LXXV concurso de pintura
1.  Pueden participar los/las artistas que lo deseen.
2.  Tema libre y con cualquier técnica pictórica.
3.  Cada concursante sólo podrá participar con una obra.
4.  Características de la obra:
-  Dimensiones mínimas 60x60 y máximas 130x130 cm
-  Enmarcada con listón no superior a 3 cm. de ancho (opcional)
- No deben estar protegidas con cristal, si hace falta, metacrilato.
5.  Premios:
-  PREMI CENTELLES: 3.500 euros, trofeo y montaje de una exposición en el Centre d’art el Marçó vell
-  Dos menciones honoríficas: trofeo.
6.  La obra que obtenga el PREMI CENTELLES quedará en propiedad del Ayuntamiento de Centelles.
7.  Los/las artistas ganadores/as deberán recoger el trofeo personalmente  el día de la entrega de premios, no hacerlo supondrá la renuncia a cobrar el premio.
8. Con las obras seleccionadas y premiadas se organizará una exposición en el Centre d’art el Marçó vell.
9.  Entrega de premios: domingo 3 de septiembre, a las 12 del mediodía, en el Centre d’art el Marçó vell (calle dels Galejadors, 2).
10.  Primera fase: para la admisión en el certamen y la participación a la selección previa cada artista tendrá que presentar antes del 11 de junio de 2017 la documentación siguiente al correo electrónico artmvell+2017@gmail.com
- Ficha de inscripción rellenada. La encontraran en la web del Centre d'art www.mvell.blogspot.com >>>Descarga la ficha<<<
- Fotografía digital a color de la obra presentada en formato jpg o tif a 300 dpi.
- Breve currículum actualitzado con la actividad artística del autor/a.
La organización revisará la documentación presentada y seleccionará aquellas obras que considere de suficiente calidad para pasar a la segunda fase del concurso. Cada participante recibirá, antes de finales de junio, y por correo electrónico, la resolución de esta preselección.
11Segunda faseTodos/as los/as artistas preseleccionados deberán presentar la obra físicamente para poder optar al premio. Las entregas tanto personales como por agencia se harán entre el 1 y el 9 de julio de 2017 al Centre d’art el Marçó vell:
      - Dirección: calle dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horario: laborables de 10 a 13 h, sábados de 19 a 21 h, domingos y festivos de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
- Habrá que adjuntar a la obra la ficha de inscripción al concurso debidamente impresa.
De estas obras el jurado seleccionará las que crea oportunas para formar parte de la exposición y las ganadoras. Todos los/las artistas recibirán un correo electrónico que les informará de la resolución de esta segunda fase. La organización se pondrá en contacto  con los/las ganadores/as, que se harán públicos el día de la entrega del premio.
12  Exposición: del 3 de septiembre al 15 de octubre en el Centre d’art el Marçó vell. Horario: sábados de 19 a 21 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 19 a 21 h.
13.  Plazo de recogida de las obras una vez finalizada la exposición: del 21 de octubre al 26 de noviembre en el Centre d’art el Marçó vell:
 - Dirección: calle dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horario: sábados de 18 a 20 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 18 a 20 h.
 Las obras recibidas por agencia se retornarán durante este periodo, la organización se pondrà en contacto con el artista cuando la obra esté lista para la recogida.
 Las obras no seleccionadas también se podrán recoger, en persona, durante la exposición y en los horarios de apertura del Centre indicados en el punto 12.
14.  Finalizado el plazo de recogida se entenderá que el artista renuncia a la propiedad y a los derechos inherentes a la obra no reclamada, pasando a plena disposición del Ayuntamiento de Centelles. 
15. La entidad organizadora tendrá cuidado con las obras, pero no se responsabiliza de su posible deterioro.
16. El jurado está formado por profesionales de la pintura y la crítica especializada.
17.   El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

18. El hecho de participar en el concurso supone aceptar plenamente estas bases.